Rehabilitacja a fizjoterapia – dlaczego nie należy mylić tych dwóch terminów?

Rehabilitacja i fizjoterapia to terminy, których często używa się wymiennie. W rzeczywistości odnoszą się one jednak do innych działań. Nie zupełnie innych, ale jednak różniących się od siebie na tyle, by być uznawanymi za odrębne aktywności. W innych sytuacjach zostaniemy skierowani na rehabilitację, a w innych na fizjoterapię.

Podobieństwa i różnice

Generalnie spośród tych dwóch działań rehabilitacja ma bardziej kompleksowy charakter. Wykonuje się ją wtedy, gdy pacjent uległ poważnemu wypadkowi lub innego rodzaju sytuacji losowej i utracił sprawność fizyczną, którą wcześniej w pełni posiadał. W takiej sytuacji rehabilitacja ma na celu przywrócić danej osobie pełną lub, jeżeli to niemożliwe, przynajmniej częściową zdolność do bezproblemowego funkcjonowania.

Fizjoterapia jest pojęciem węższym, które zawiera się w terminie rehabilitacji. To ostatnie określenie jest więc szeroką kategorią działań, które mogą przyjmować różną postać, w tym postać fizjoterapii. Jeżeli w grę wchodzi ta ostatnia, oznacza to, że wykonywane są specjalistyczne działania przy użyciu różnych energii. Te energie mogą być bardzo różnego rodzaju. Są w stanie być zarówno cieplne, jak i mechaniczne czy świetlne. Odbiegają one od siebie również ze względu na źródło, z którego pochodzi dana energia. W tym zakresie do wyboru są zarówno fachowe urządzenia, jak i zwykła praca rąk wykwalifikowanego specjalisty bądź też specjalistki.

Różnice między rehabilitacją a fizjoterapią, to, że jedna jest pojęciem szerszym, a druga węższym, można zrozumieć na konkretnym przykładzie. Rozważmy sportowca, na przykład narciarza, który po wypadku na stoku chce powrócić do gry. Naturalnie będzie mu do tego potrzebna fizjoterapia, czyli ponowne przystosowanie złamanych kończyn do ruchu. Konieczna będzie jednak również opieka psychologiczna czy przyjmowanie leków. Te ostatnie aspekty nie zawierają się w pojęciu fizjoterapii, jednak obejmuje je rehabilitacja.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!