KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia – jest podstawą rehabilitacji medycznej i obejmuje całość zagadnień związanych z wykorzystaniem ruchu jako środka terapeutycznego, który działa na wszystkie narządy ludzkiego organizmu jako naturalny bodziec leczniczy.

Do zadań kinezyterapii należą:

1. Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta (ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji).

2. Dobór odpowiednich form, środków, metod i technik ćwiczeń w zależności od stanu funkcjonalnego pacjenta.

3. Opracowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych służących do realizacji bliższego i dalszego celu rehabilitacji.

4. Wprowadzenie obiektywnych metod kontroli stanu funkcjonalnego pacjenta.

5. Zapobieganie powikłaniom:

  • przykurczom – przez odpowiednio dobrane techniki bierne i czynne,
  •  odleżynom – przez częste zmiany ułożenia pacjenta,
  • powikłaniom płucnym – przez systematyczne ćwiczenia oddechowe, oklepywanie klatki piersiowej, zmiany pozycji w łóżku, wczesne uruchamianie.

Do celów kinezyterapii należą:

1. Przywrócenie choremu lub osobie niepełnosprawnej pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej.

2. Przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach oraz siły i wytrzymałości mięśni.

3. Pobudzenie i poprawa czynności ośrodkowego układu nerwowego, reedukacja nerwowo-mięśniowa.

4. Poprawa czynności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

5. Korygowanie wad postawy ciała i nieprawidłowych nawyków ruchowych.

6. Przystosowanie chorego do życia w przypadku trwałej niepełnosprawności.

Wpływ leczniczy kinezyterapii zależy od maksymalnego pobudzenia funkcji organizmu i aktywacji rezerw czynnościowych ustroju, za pośrednictwem odpowiednio dobranych form ruchu.

ĆWICZENIA BIERNE
ĆWICZENIA CZYNNO - BIERNE
ĆWICZENIA SAMOWSPOMAGANE
ĆWICZENIA REDRESYJNE
ĆWICZENIA OGÓLNO USPRAWNIAJĄCE
ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU
ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE
ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM
ĆWICZENIA PROWADZONE
ĆWICZENIA ODDECHOWE
ĆWICZENIA RELAKSACYJNE
ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU
ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU Z OPOREM
ĆWICZENIA SYNERGISTYCZNE
ĆWICZENIA MANUALNE
PIONIZACJA I NAUKA CHODU

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!